Prečo nám môžete veriť?

Poctivý kurací perkelt nenájdete
18. May 2016
Ako nekaziť chod firmy vlastným pričinením
10. October 2016

Do firmy Novplasta sme prišli v roku 2004 pomôcť so systémom ISO 9000, aby nebol byrokratickou prekážkou, ale podporoval  rozvoj firmy. Rýchlo však vyšlo najavo, že pre vlastníkov, ktorí sú zároveň manažérmi Novplasty, môžeme byť prospešní aj v ďalších oblastiach spolupráce.

Nasledovala štandardizácia organizačnej štruktúry a náplní práce zamestnancov, podpora plánovania a riadenia výroby, celkové smerovanie firmy (aj v čase krízy 2008), analýza výrobných a finančných dát, cenotvorba  a naposledy revízia sortimentu produktov a stratégia pre rozvoj obchodu.

 

Takýto široký záber je možný preto, že nikdy nezačíname od nuly.  Pracovníci Novplasty nám nemusia vysvetľovať nič, poznáme firmu aspoň tak dobre, ako mnohí zamestnanci. Na rozdiel od zamestnancov jednotlivých oddelení však vnímame firmu ako celok a optimalizujeme ju z globálneho a nie lokálneho hľadiska. Sme radi, že Novplasta nám dôveruje natoľko, že náš názor je pre manažment zaujímavý aj v oblastiach tradične vyhradených pre špecializované poradenské firmy – napríklad pri výbere nových zamestnancov. Najviac si však vážime, že naša práca je uznávaná už troma generáciami tejto rodinnej firmy.

Novplasta dnes dodáva plastové fólie a výrobky z nich do zahraničia aj pre priemysel s vysokými nárokmi na vlastnosti a kvalitu produktu (napr. farmaceutický priemysel) a je spoľahlivým partnerom pre svojich zákazníkov.

Kontakt na spoluvlastníčku firmy Novplasta poskytneme na požiadanie.

Comments are closed.