Ako nekaziť chod firmy vlastným pričinením

home_builder_pic_1
Prečo nám môžete veriť?
18. augusta 2016

Snom každej firmy je vytvoriť a udržať také interné firemné prostredie, ktoré je relatívne stabilné, aj keď vonkajšie podmienky sú často ako aprílové počasie. Napríklad výroba pobeží hladko napriek vrtošivým dodávateľom, alebo sa projekty úspešne dokončia napriek zmenám ich špecifikácie.  Toto sú všetko externé vplyvy na firmu.  Príliš často sa však stáva, že si chod firmy kazíme, napriek relatívne stabilným vonkajším podmienkam.  Uvediem dva príklady pre výrobnú firmu, prv však krátka poznámka na vysvetlenie:

Procesný tok výrobnej firmy môže mať niekoľko základných typov, my sa však obmedzíme na typ výroby “<” (vo svete Teórie obmedzení nazývaný “V”) a typ výroby “>” (vo svete Teórie obmedzení nazývaný “A”).

Typ výroby “<”  je taký, kde sa spravidla jeden vstup  postupne prepracuje na rôzne druhy výrobkov. Typ výroby “>” je taký, kde sa viac (často veľa) vstupov prepracuje na jeden výrobok.

 

Prvý príklad, kazenie chodu firmy vlastnými silami pre typ výroby “<”.

Začiatkom (špičkou) “<” je konkrétna prvá operácia.  Typickým príkladom sú tekuté alebo kontinuálne technológie – spracovanie ropy, oceliarstvo, ale aj výroba papiera a plastov.  V diskrétnej výrobe je to napríklad delenie materiálu (rezanie laserom a pod.).  Zariadenie na špičke “<” je často drahé, energeticky náročné, technológia vyžaduje často kvalifikovanú obsluhu alebo znalosti nadobudnuté skúsenosťami.  Pri tekutých alebo kontinuálnych technológiách je takmer vždy aj strata času resp. odpad počas prechodov z jedného druhu výrobku na druhý.

Nanešťastie, operácia na začiatku “<” sa často musí prispôsobiť potrebám nejakej neskoršej operácie, napríklad kvôli zmene druhu finálneho výrobku.  Samozrejme, aj zákazník si môže dupnúť, ale ustavičné prispôsobovanie prvej operácie všetkému ostatnému je dlhodobo neudržateľné.  Firma si síce udrží zákazníkov (dokonca všetkých!), ale výroba sa postupne stáva stratovou.

 

Druhý príklad, kazenie chodu firmy vlastnými silami pre typ výroby “>”.

Koncom “>” je nejaká finálna operácia, typicky montáž.  Sem patrí veľká časť výrobných firiem Slovenska, kde sa produkt montuje z mnohých vstupných komponentov. Komponenty sú držané na sklade, iné, tie drahšie alebo unikátne, sú objednávané od dodávateľov po jednom alebo v malých dávkach.  Komponenty vstupujú do výroby, obrazne povedané, na nožičkách “>”.  Takto je montáž závislá, na všetkých nožičkách “>”, takže aj tá najnenápadnejšia nožička rozhoduje.

Pri absencii pravidiel, alebo pri ich obchádzaní, nie je v ľudských silách ustriehnuť dostupnosť všetkých komponentov a výroba na zákazke sa zastaví.  Zamestnanci ale nesmú stáť, vzápätí sa rozbehnú iné zákazky, rozpracovanosť narastá.  Ak vaša výroba je typu “>”, chyby pri manažmente komponentov kazia chod firmy, a to aj pri pomerne spoľahlivých dodávateľoch.

 

Ponaučenie:  Zabezpečte optimálne podmienky pre chod firmy podľa toho, aký je váš typ výroby.

 

Comments are closed.