1. Analýza interných a externých príležitostí a slabé miesta firmy.


Zdá sa vám, že vložené úsilie nezodpovedá zisku?
Každý manažér – najmä ak je súčasne vlastníkom – by radšej riešil „dôležité veci“, ako „urgentné veci“. Na posúdenie toho, čo je dôležité, pozeráme na firmu ako celok, jej väzby na okolie a slabé miesta (obmedzenia firmy), ktoré sú najväčšou brzdou rozvoja. Výsledkom analýzy podniku je zoznam toho, čo je naozaj dôležité a čo je nutné zmeniť.

 

2. Návrh stratégie a cieľov, vyhodnotenie rizík.

Nie ste spokojní so smerovaním firmy?
Najhoršia stratégia podniku je kopírovanie druhých. My ju nekopírujeme, ale pomôžeme vám vytvoriť jedinečné strategické ciele : vychádzame zo strategickej analýzy, teda posúdenia vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku a preferencií vlastníka. Žiadna podnikateľská stratégia nie je recept na zaručený úspech, takže analýza a hodnotenie rizík je jej samozrejmou súčasťou.

 

3. Návrh vyváženého sortimentu produktov a služieb.

Prerástol vám sortiment výrobkov cez hlavu?
Ste zraniteľní, ak poskytujete úzky sortiment výrobkov alebo služieb. Naopak, ste málo ziskoví, ak máte komplikované portfólio výrobkov a služieb (produktový mix) . Vaše portfólio výrobkov a služieb posudzujeme z pohľadu jednoduchosti výroby výrobkov alebo poskytovania služby a samozrejme aj ziskovosti. Návrh sortimentu obsahuje racionálne zatriedenie produktov a služieb do skupín a zodpovie vám, ktoré produkty rozvíjať a ktoré utlmiť.

 

4. Zvýšenie predaja - nastavenie predajných kanálov.

Máte dobrý produkt či službu, ale predáva sa vám zle?
Možno sa ho snažíte ponúkať všetkým zákazníkom rovnakým spôsobom. Iné nákupné správanie má nezamestnaný, iné zamestnaná žena s deťmi a už celkom iné má nákupné oddelenie veľkej firmy. K nákupnému správaniu a preferenciám potenciálnych zákazníkov prispôsobujeme vašu “reklamu” a predajný kanál. Predajný kanál je totiž cesta, po ktorej sa pohybujú vaši potenciálni zákazníci. Dobre navrhnutý kanál zvýši pravdepodobnosť stretu vášho produktu so zákazníkmi.

 

5. Cenotvorba - kalkulácia ceny výrobku alebo služby.

Je vaše podnikanie málo ziskové?
Vhodná cena produktu sú výrobné náklady plus primeraná marža. Aj keď to znie jednoducho, výrobné náklady nie je jednoduché vypočítať a hrubú maržu nie je jednoduché odhadnúť. Pri výpočte výrobných nákladov vychádzame zo všetkých dostupných firemných dát (nielen z variabilných nákladov a podnikových nákladov z účtovníctva) a maržu navrhujeme podľa charakteristík zákazníka.

 

6. Výber, motivácia a rozvoj zamestnancov.

Ako vyberať a motivovať zamestnancov, aby ste znížili fluktuáciu?
Z tých, ktorí chcú byť zamestnaní treba vybrať tých, ktorí sú vhodní na danú pracovnú pozíciu a chcú pracovať. Náš prístup zlaďuje povahu a spôsob rozmýšľania človeka (a nielen vlastnosti známe z psychologických príručiek) s požiadavkami na typ pracovnej pozície. Pokiaľ ide o ovplyvniteľné vlastnosti osobnosti, navrhujeme motivačné prostriedky resp. vhodné vzdelávanie – niektoré vzdelávacie programy aj sami realizujeme.

 

7. Riešenie následníctva.

Chcete, aby vaša firma prekvitala aj keď už budete na dôchodku?
Prežitie rodinného podnikania stojí a padá práve na následníctve. Veľa firiem zaniká. Najčastejšou príčinou zániku je štiepenie firmy zakladateľa na malé nefunkčné celky s nejednoznačným manažérskym rozhodovaním. Zabrániť sa tomu dá jednoducho - jasne definovanými pravidlami, ktoré zabezpečia plynulé odovzdávanie firmy z generácie na generáciu.

 

8. Tvorba organizačnej štruktúry.

Viete o tom, že práve organizačná štruktúra často blokuje rozvoju firmy?
Od istej veľkosti firmy je organizačná štruktúra nevyhnutná preto, aby každý mal jasno o svojom mieste v organizácii. Správna organizačná štruktúra znižuje fluktuáciu zamestnancov , urýchľuje proces výroby a zlepšuje proces rozhodovania.

 

9. Organizácia práce a rozdelenie zodpovedností.

Prideľujete prácu na poradách a aj tak ju musia odrobiť stále tí istí?
Už aj najmenšie firmy (viac ako 1 človek) sa musia vysporiadať s problémom, ako koordinovať ľudí. Nadväznosť činností v procesoch (procesná mapa) rýchlo odhalí, ako prispôsobiť zodpovednosti jednotlivých osôb resp.oddelení celofiremným potrebám. Kompletný zoznam pridelených zodpovednosti zachytíme v matici zodpovedností.

 

10. Plánovanie a riadenie výroby a zásob.

Napriek tomu že nevyužívate kapacity, nie ste schopní včas plniť termíny dodávok?
Vo firmách, ktoré vyrábajú hmotné produkty, je naplánovanie výrobného procesu a zabezpečenie materiálových vstupov nutnou podmienkou prežitia, a to aj v krátkodobom horizonte. Systém plánovania výroby a optimalizáciu zásob navrhujeme podľa charakteru produkcie (sériová alebo zákazková). Sofistikovanosť riešenia je prispôsobené možnostiam firmy, IT podpore a schopnostiam plánovačov.

 

11. Riadenie projektov a tvorba rozpočtu projektov.

Koľko projektov ste zvládli bez šturmovania a nadčasov?
Firmy, ktoré žijú z projektov, potrebujú splniť “iba” tri podmienky: projekty skončiť načas, splniť stanovené požiadavky zákazníka a zmestiť sa do rozpočtu. Žiaľ, realita je často úplne iná… Poskytujeme spôsob plánovania projektov a realizácie projektov, ktorý pri minimálnej administratíve spĺňa uvedené tri podmienky, a to pri rovnomerom vyťažení zdrojov bez prestojov.

 

12. Jednoduchá softvérová podpora práce.

Skôr, než kúpite nový informačný systém, porozmýšľajte...
Softvérová podpora ešte nemusí znamenať to, že nasadíte podnikový informačný systém. My vyhľadávame možnosti, ktoré uľahčia prácu s informáciami pomocou voľne dostupných alebo štandardne používaných prostriedkov (MS Office a pod.). V prípade potreby jednoduché počítačové aplikácie naprogramujeme, nasadíme a pracovníkov zaškolíme.

 

13. Príprava na certifikáciu ISO 9000:2015

Máte systém manažmentu kvality len kvôli certifikátu?
Norma ISO je vo väčšine firiem, ktoré certifikáciou prešli, zakorenená ako nutná byrokracia bez akýchkoľvek prínosov. Dá sa však zaviesť aj inak. Stačí urobiť audit používaných dokumentov, zrušiť neužitočné pre fungovanie firmy a z tých užitočných vytvoriť systém manažérstva kvality. Zlepšenia procesov sú pre zákazníka vítaným vedľajším efektom certifikácie.

Ako to robíme?

Naša práca nekončí návrhom, ale implementáciou a stabilizáciou konkrétnych opatrení vedúcich k dobre fungujúcej firme. Už za niekoľko dní vnesieme do vašej firmy nové know–how a nestranný “externý pohľad”, ktorý je riešením konkrétnych potrieb a problémov.

Kontaktujte nás