1. Osobnostný manažment.


Budete motivovaný ďalej objavovať a rozvíjať svoj talent
Pri voľbe alebo zmene povolania je dôležité poznať svoju osobnosť a zároveň mať prehľad o rôznych typoch firiem a pracovných pozíciách, ktoré sú pre vašu osobnosť vhodné. Profesionáli vám poradia pri výbere, zohľadnia vašu osobnosť a zužitkujú aj tzv. zlé vlastnosti, vo váš prospech (čítaj viac).

 

2. Analýza problémov v organizáciách.

Hľadanie skutočných problémov možno uľahčiť
Vyvinutý rad metód, ktoré pokrývajú širokú škálu problémov, od exaktne definovateľných, až po také, ktoré sú popísateľné kvalitatívne. Kurz je prehľadový, vybrané metódy si účastníci nacvičia priamo na kurze.

 

3. Cielené riadenie firmy (TOC).

Viete, čo presne máte urobiť, aby vaša firma prosperovala lepšie?
Je množstvo metód, ktoré sú núkané ako zaručený recept na úspech, akurát nie je zrejmé, ktorú a kedy si vybrať. Problém týchto metód a čiastkových riešení je, že sú síce systematické, ale nie systémové. Teória obmedzení poskytuje manažérovi páku s krátkodobým i dlhodobým účinkom.

 

4. Interný audit systému manažérstva kvality.

Potrebujete vykonávať interný audit podľa normy ISO 9001:2015?
Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a ich praktickou aplikáciou a vedia pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť interný audit systému manažérstva kvality. Účastníci si pripravia podklady pre realizáciu interného auditu vo vlastnej spoločnosti.

 

5. Manažment konfliktov.

Dobré konflikty posúvajú firmy vpred, zatiaľ čo obchádzanie konfliktov nemusi
Na kurze sa naučíte, ako využívať konflikty pre rozvoj firmy aj vlastnej osobnosti. Naučíte sa, kedy v konflikte ustúpiť, kedy konflikt vyprovokovať, kedy ho naopak utlmiť a neriešiť. A to najdôležitejšie ako a kedy konflikt vecne vyriešiť.

 

6. Marketing.

Aký je dôsledok chýbajúcej hlavnej náplne marketingu? Robte marketing správne
Náplň práce marketingových oddelení sa spravidla obmedzuje na tvorbu propagačných a prezentačných materiálov, správy webstránky, vydávania Newsletterov. Chýba však náplň, ktorá bezprostredne ovplyvňuje predaj výrobkov.

 

7. Prezentačné zručnosti.

Chcete, aby vaša prezentácia bola zrozumiteľná a zaujímavá?
Účastník sa naučí nutné teoretické základy, ale hlavne praktické postupy pri vytváraní a odprezentovaní prezentácie. Počas kurzu vytvoria účastníci prezentáciu z priebehu kurzu.

 

8. Procesný management.

Vyhnite sa chaosu a naučte sa efektívne zvládať procesy
Tento kurz vás naučí zvoliť si správny pohľad na procesné riadenie, naučí vás, aký typ popisu procesu sa hodí na určitý typ firmy, respektíve činností vo firme. Na kurze vám ukážeme praktické príklady zlepšovania procesov, ktoré priniesli firme jednoznačný profit.

 

9. Projektový manažment pre prax.

Vo svete existujú dva prístupy k projektovému manažmentu.
Prístup, ktorý je obsahom tohto kurzu, je praktický, s minimom formálnych dokumentov a štruktúr vedenia projektu. Prístup obmedzuje administratívu projektu, minimalizuje jeho trvanie pri ohraničenom počte zdrojov.

 

10. Riadenie rizík.

Plán, ktorý ignoruje riziká je iba ďalším plánom
Vonkajšie okolnosti (vrátane príležitostí!) vnášajú do manažérskych rozhodnutí riziká. Našťastie, už samotná identifikácia rizík a ich spoznanie môže znamenať, že podnik ich ustojí a prežije.

 

11. Strategický manažment.

Postarajte sa o budúcnosť a zisky vašej firmy už dnes
Každá organizácia chce dosahovať zisky nielen dnes, ale aj zajtra. Vedenie organizácií je zahltené množstvom práce vyplývajúcej z každodennej operatívy. Neostáva mu čas na analýzu príležitostí, zohľadnenie pozitívnych alebo negatívnych okolností vplývajúcich na budúcnosť firmy.

 

12. Vedenie malých a stredných podnikov.

Spoločné hľadanie problémov vašej firmy
V tomto kurze sa spolu s účastníkmi pozrieme na problémy prejavujúce sa z konkrétnych príznakov. Napríklad ak úsilie vložené do firmy, nie je úmerné príjmom, alebo zložitosť riadenia je na hranici zvládania a pod.

Ako to robíme?

Naša práca nekončí návrhom, ale implementáciou a stabilizáciou konkrétnych opatrení vedúcich k dobre fungujúcej firme. Už za niekoľko dní vnesieme do vašej firmy nové know–how a nestranný “externý pohľad”, ktorý je riešením konkrétnych potrieb a problémov.

Kontaktujte nás