• S00457

    Vzťah medzi Novplastou a Kopexom sa dá jednoducho opísať ako absolútna spokojnosť. Spolupracujeme už roku od 2004.  Pôvodne nám Kopex pomáhal so zavedením systému ISO 9001. Napriek tomu, že  vieme riadiť firmu aj sami, externá spolupráca  priniesla  do firmy nové pohľady, identifikáciu slabých stránok. Naša rodinná firma je stabilná preto, že  sleduje dlhodobý profit  a nie krátkodobé manažérske ukazovatele na druhej strane potrebujeme informácie z externého sveta. Vynikajúcu prácu odviedli pri popise činností, procesov, tvorbe organizačnej štruktúry a podpore výroby. Prežili sme spolu krízu v roku 2008, počas ktorej nám analyzovali výrobné i finančné dáta, venovali sa našej cenotvorbe. Kopex tiež odviedol kus poctivej práce pri celkovom smerovaní našej firmy. Sme veľmi spokojní aj s poslednou realizovanou spoluprácou - revíziou sortimentu našich produktov ako aj tvorbou obchodnej stratégie. Zefektívnenie oboch oblastí jednoznačne prispelo k lepšiemu predaju a vyšším ziskom. Optimalizačné procesy nastavili pre nás tak, že sa z lokálneho hráča stávame globálnym lídrom.

 • ENTERCOMPANY_LOGO_BLUEVýber kvalifikovaných zamestnancov

  Firma je tak silná, ako jej najslabšie ohnivko v reťazi. Práve preto je pre každú spoločnosť dôležite vybrať si kvalifikovaných zamestnancov, ktorí dokážu spoločne vytvoriť silnú a prosperujúcu spoločnosť. Vstupné pohovory do našej firmy zabezpečovala poradenská spoločnosť Kopex. Jej precízne a dôkladné postupy nakoniec vyústili do skvelého výsledku. Dnes máme vo firme výborných zamestnancov nielen po profesionálnej stránke, ale aj osobnostnej a môžeme sa na nich vždy spoľahnúť.
  Simona Kubán
  Entercompany
 • eustreamV nedávnej minulosti  bol v spoločnosti EUSTREAM otvorený projekt „Optimalizácia nepretržitej prevádzky kompresorových staníc“ s využitím zmapovania a nastavenia procesov. Pilotný projekt bol  zrealizovaný na najvýznamnejšej kompresorovej stanici (KS01) vo Veľkých Kapušanoch. Vybraní  pracovníci KS01 v spolupráci so spoločnosťou KOPEX  s.r.o. Košice v priebehu 6 mesiacov zvládli mimoriadne úspešne celý projekt s malou poznámkou – začínalo sa na „zelenej lúke“, bez metodiky, skúseností z minulosti, resp. „návodu – kuchárky“ významných európskych plynárenských spoločností, ktoré v tej dobe Eustream vlastnili. Spoločnosť KOPEX preukázala vysokú úroveň profesionality, kreativity, odbornosti a vzhľadom na rozsah projektu významnú schopnosť organizácie práce. Výsledky projektu boli úspešne implementované na ostatné kompresorové stanice a dodnes sú s rešpektom používané ako „Vladove čísla“ (Autor referencie). Neskôr v spolupráci s KOPEXom nasledovali ďalšie veľmi úspešné projekty:
  • Reálne personálne využitie technikov a technológov spoločnosti Eustream
  • Optimalizácia prevádzky a údržby Eustream
    Výsledky projektov boli úspešne implementované a prezentované spoločnosťou Eustream na významných svetových a európskych plynárenských fórach.
  Ing. Vladimír Potočný, MEng., PhD. Riaditeľ údržby a opráv potrubných systémov
  eustream, a.s.
 • eustream           S firmou KOPEX sme spolupracovali v rokoch 2003 – 2013. Táto spolupráca sa týkala viacerých oblastí ako: Optimalizácia procesov  údržby a prevádzky na základe popisu procesov, údržba zameraná na spoľahlivosť, projektové riadenie a stratégia manažéra.   Takýmto spôsobom sme dosiahli optimálnu organizačnú štruktúru. Údržbu vykonávame efektívne a prevádzka je spoľahlivá. Zamestnanci firmy KOPEX sú na vysokej odbornej úrovni, veľa sme sa od nich naučili a využívame získané vedomosti v praxi v prospech eustream, a.s.  Odporúčame využiť ich odborné vedomosti, ich know – how.
  Julius Tamók vedúci údržby a prevádzky KS 01, Veľké Kapušany
  eustream, a.s.
 • Pri hľadaní vhodného dodávateľa, ktorého by sme poverili o zavedenie projektového riadenia v našej spoločnosti  boli naše hlavné kritéria pri rozhodovaní:
  1. Reálne skúsenosti  zo zavádzania projektového riadenia a výsledky
  2. Metodika, ktorá by bola čo najúčelnejšia pre naše potreby
  3. Prístup (schopnosť porozumieť našim potrebám) konzultantov
  Na základe nich sme sa rozhodli pre Kopex, s.r.o., a bola to správna voľba!
  Botond Tkačik, konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Cogent, s.r.o.
 • Nebýva zvykom, že konzultačná firma zvláda úlohy, ktoré sú tradične doménou expertov z oblasti vedy a výskumu.  Avšak Kopex je v tomto smere výnimkou.  Na spoločných projektoch s Ústavom geotechniky SAV vyriešili náročné problémy pri zbere, analýze a vyhodnocovaní dát pre podmienky in situ, t.j. v ťažkých banských podmienkach v podzemí.  Konzultácie u nich nekončia len pri návrhu.  Návrhom začínajú a dotiahnu prácu až do konca.  
  Prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
  Ústav geotechniky SAV

Spolupráca s nami vedie vždy k úspechu a prosperite vašej firmy.


Kontaktujte nás